WORKSHOP: BETER SAMENWERKEN

Vanuit integraal ontwikkelperspectief

Weet jij hoe je collega in elkaar zit? Waarvoor je hem wel of niet kunt benaderen? In deze workshop leer je aan de hand van het evolutionaire ontwikkelmodel Spiral Dynamics de dijfveren van jezelf en je collega's kennen. Zodat je beter begrijpt wie, wanneer, wat kan oppakken om succes en resultaten te boeken. Het werk wordt er stukken boeiender door.

Succesvolle teams koesteren diversiteit en gebruiken elkaars talenten

Willen teams succesvol zijn, dan moeten ze de complexiteit van hun klanten, de maatschappij en stakeholders als uitgangspunt nemen voor hun werk én hun interactie met de omgeving. Een succesvol team is op elkaar ingespeeld en klaar voor de complexe taak in de constant veranderende omgeving. Dat betekent dat het team elkaars drijfveren en motivatie kent. Dat het team naast kennis, kunde en ervaring, ook op een dieper niveau samen weet te werken en in nauwe samenspraak met de omgeving de kwaliteit en het draagvlak van de projectrealisatie weet te verhogen. Dat vergt inzicht in de mechanismen; hoe organisaties en ook de samenleving zich ontwikkelen en evolueren. Deze zelfde mechanismen zijn van toepassing op het projectteam. Hoe langer het project duurt, hoe meer de eigen ontwikkeling en groei van belang is. De methodiek Spiral Dynamics Integral (SDi) biedt dat inzicht, evenals handvatten hoe je het projectteam zo kunt organiseren dat je toenemende complexiteit kunt managen.

Spiral Dynamics integral: de achterliggende drijfveren

Spral Dinamics integral (SDi) is in de jaren zestig ontwikkeld en in de jaren negentig verder uitgediept. Het wordt steeds vaker gebruikt bij het begeleiden van veranderingen en het bevorderen van onderling begrip en communicatie. SDi is onder andere gebruikt bij de omvorming van Apartheid naar het democratisch bestel in Zuid-Afrika. Onder andere IBM en een aantal Nederlandse gemeenten gebruiken het model om haar organisatie te ontwikkelen.

SDi onderzoekt en verklaart, vanuit de achterliggende drijfveren en niet vanuit het zichtbare gedrag, de evolutionaire groei van levende systemen. Dat wil zeggen georganiseerde samenwerkingen tussen mensen zoals in organisaties of binnen teams. Daarmee raak je de kern van hoe en waarom een organisatie of team is zoals het is, welke groei het doormaakt en van waaruit het gedrag voortkomt. En daar valt vervolgens op te sturen. Je kunt het model gebruiken voor meer inzicht in je klant, je eigen teamsamenstelling en -kwaliteiten, de eigen organisatie, de stakeholders en de brede context van een project. Door beter aan te voelen en te begrijpen waar alle in- en externe betrokkenen ‘uithangen’ is het project effectiever te managen en boek je gemakkelijker kwalitatief hoogwaardige resultaten die gedragen worden door de belanghebbenden.

Spiral Dynamics integral: hoe het werkt

Mensen, de maatschappij of organisaties maken vanaf de geboorte tot na de volwassenheid diverse stadia van ontwikkeling door. Iedere nieuwe evolutionaire stap in een systeem komt voort uit een reactie op de voorgaande fase. Een systeem functioneert pas echt goed als de sterke eigenschappen en kenmerken van de voorgaande fase geïntegreerd zijn in de volgende fase. Binnen SDi worden deze fasen waardesystemen genoemd. Elk van de acht waardesysteem heeft unieke kenmerken, krachten, talenten en valkuilen.

Voor alle samenwerkingsvormen, of het een Directie/ MT, afdeling of projectorganisatie is, zijn de onderstaande waardesystemen van toepassing :

  • Turkoois is een waardesysteem in ontwikkeling, dat vanuit een groot eenheidsgevoel handelt: er is maar één planeet, we moeten het met elkaar doen. De aanpak is holistisch, vanuit het belang van het grotere geheel.
  • Geel is in staat om grote complexiteit te doorgronden en om creatieve, vernieuwende en duurzame oplossingsrichtingen of innovaties te bedenken.
  • Groen zorgt er voor dat de oplossing samen met de omgeving gecreëerd wordt en aansluit en kan daarmee rekenen op draagvlak.
  • Oranje wil winnen, zoekt kansen en mogelijkheden en zet de gekozen oplossing of het projectresultaat succesvol in.
  • Blauw maakt de processen, systemen, methodes en resultaten meetbaar, transparant en reproduceerbaar, zodat een volgend project niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en dat de oplossing of het resultaat meerdere keren toepasbaar is.
  • Rood zorgt voor actie, een kritische blik op voortgang, druk op de deadlines en het behalen van resultaten.
  • Paars zorgt voor binding in het projectteam en met de organisatie en bewaakt onder andere de ethiek, normen en waarden.

Het ‘Beige’ waardesysteem komt in professionele samenwerking eigenlijk niet voor, of er moet een enorme extensionele crisis zijn.

Ieder waardesysteem is een reactie op en bouwt voort op het voorgaande waardesysteem, in die zin is de methodiek evolutionair.

Waardesystemen in de praktijk: posities en relaties staan niet bij voorbaat vast

Complexiteit managen betekent dat het team in staat is om de verschillende interne aspecten, omgevingsaspecten en onderlinge wederkerige afhankelijkheden te bevatten en sturen. Om dat te kunnen heeft een team diversiteit nodig: teamleden met verschillende drijfveren en talenten die dat zo inzetten dat ze elkaar versterken. Afhankelijk van de fase in het project en de situatie komen de mensen en hun talenten het beste tot hun recht en zijn ze in meer of mindere mate leidend. Dat is afwijkend van de traditionele benadering. Daar staan de posities en onderlinge relaties vast. De basis voor een goede samenwerking blijft openheid, wederzijds respect en vertrouwen. Wat nodig is, is dat het team elkaar op drijfveren en talenten leert kennen. Het team leert zijn sterke en zwakke punten te begrijpen vanuit de gemeenschappelijke waarden. Hierdoor kan het team de juiste mix van capaciteiten inzetten en bewust sturing geven naar een complexer samenwerkingsniveau. Daarmee vind je in iedere situatie de juiste manier om verder te komen. Teamleden geven elkaar de ruimte om hun talent in te zetten en op elkaar voort te bouwen. Dat werkt niet alleen in het team zo, ook de omgeving zal dit merken en daarin mee gaan. Het team zal de omgeving actief uitnodigen, bevragen en uitdagen om zo haar activiteiten en projectresultaten af te stemmen op deze omgeving en in co-creatie samen te werken.

Samen ontdekken hoe het beter kan

In deze workshop leer je als team op een diepere manier de dynamiek en de mechanismen van samenwerking te begrijpen en toe te passen.

Informatie of inschrijven

Ben je geïnteresseerd en wil je een afspraak maken of meer informatie? Neem dan contact op of vul het formulier hiernaast in.

Alleen als In Company: programma op maat

Deze workshop is er alleen als In Company workshop. Ik verwerk de missie, visie en doelstellingen van het bedrijf in de workshop en spiegel deze aan het team. Ik maak daarmee een programma op maat. Bel me voor de mogelijkheden!

Wil je meer weten?

Voor vragen over ons aanbod of aanmelding voor een workshop of training kun je onderstaand formulier gebruiken.