WORKSHOP: MISSIEPAD TEAMS / AFDELINGEN

Ontdek jouw team-missie  

Waarschijnlijk bestaat je organisatie al jaren en doen jullie wat er altijd gedaan is. Maar is dat nog wel passend in de huidige context? Ofwel: Wat is het bestaansrecht van jouw team?

Organisaties en (project) teams hebben de neiging om hetgeen ze doen te vervolmaken en te blijven doen, zonder zich af te vragen of dat wel het juiste is. Er is in de dagelijkse hectiek vaak geen tijd voor reflectie en (her)oriëntatie. Teams en afdelingen raken 'los' van de gezamenlijke en bovenliggende doelen. De binding en afstemming met het bestaansrecht van de organisatie gaat langzaam verloren en afdelingen en teams gaan suboptimaal presteren. Dat heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de winstgevendheid of de producten en diensten maar vooral ook voor de voldoening van de teamleden.

Hoe weet jij wat echt waarde toevoegt?

Hoe komt dat? De dagelijks gang van zaken vergt voortdurende aandacht. De vraag of het werk nog wel het juiste is, wordt niet meer gesteld. Daarmee verlies je de (maatschappelijke) waarde van je werk uit het oog. Het werken wordt zielloos, mechanisch van aard in plaats van gedreven door zingeving, passie en creativiteit die afgestemd is op de omgeving. Die afstemming is nodig. Zowel intern: met de missie van de organisatie en overige organisatiedelen, als extern: met klanten en stakeholders.

Wat willen jullie bereiken?

Je onderzoekt in de workshop wat jullie in je organisatie gezamenlijk bindt en boeit. De lessen uit het verleden, wat jullie belangrijk vinden en waarvan jullie voldoening krijgen als groep. Je leert ervaren waar het in je organisatie echt om gaat en wat jullie bijdrage is. Zodat je team opnieuw afgestemd is op de organisatie en de klanten. Daarmee levert jullie werk meer voldoening op en heeft het product of dienst toegevoegde waarde voor de klanten en stakeholders.

Voor wie?

Voor Directie, MT, afdelingen of langdurig bestaande projectteams, die:

  • willen (her) ontdekken of verdiepen wat je team bij te dragen heeft aan de organisatie en de maatschappij;
  • een nieuwe koers willen bepalen of anders willen gaan ondernemen;
  • in een strategische heroriëntatie zitten.

Informatie of inschrijven

Ben je geïnteresseerd en wil je een afspraak maken of meer informatie? Neem dan contact op of vul het formulier hiernaast in.

 

Uitsluitend als In Company

Deze workshop is er uitsluitend als In Company workshop voor samenwerkingsverbanden, (project)teams en organisatieonderdelen. Ik maak een programma op maat. Bel me voor de mogelijkheden!